Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete görs genom planering, genomförande, uppföljning och analys.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation (pedagogisk planering) där vi kan se hela processen och där även vårdnadshavare kan vara delaktiga via Unikum. Dokumentationen hjälper oss att göra en utvärdering och att utveckla verksamheten så att vi når våra mål.

Det systematiska kvalitetsarbetet redovisas varje år och vi arbetar med Kvalitetskort, där pedagogerna kontinuerligt följer upp och analyserar arbetet i verksamheten.

Här kan du läsa Regnbågens plan mot diskriminering (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.