Sagolandet

Sagolandet

Sagolandets förskola, en "språkande förskola" i utkanten av Hörbys tätort.

Här får barnen möjligheter att lära och utvecklas i lek- och fantasifulla sammanhang nära naturen.

Sagolandet är Hörbys största förskola, en paviljongförskola med åtta avdelningar i rymliga och ändamålsenliga lokaler. Förskolan håller öppet 06.00-18.30. Vår grundbemanning är två förskollärare och en barnskötare per avdelning.

Närvarande, härvarande och kompetenta pedagoger skapar goda förutsättningar för lärande. Vi tänker att barnens lärprocesser stimuleras av att att arbeta med något de är nyfikna och intresserade av och att det i sin tur skapar både mening och motivation. I projekt/teman kan vi kombinera undervisning i linje med läroplanens mål och med det som barnen är nyfikna på. Våra föränderliga och utmanande lärmiljöer med lättillgängligt material lockar också till utforskande lek och aktivitet. Här på Sagolandet dokumenterar pedagogerna med hjälp av digitala verktyg, gruppens och det enskilda barnets utvecklingsprocesser samt undervisningens innehåll.

Förskolan är en interkulturell förskola. Här ”språkas” det på många olika modersmål. Språk och kultur är naturliga och viktiga byggstenar i undervisningens dagliga innehåll. Förskolans målområde är språk och kommunikation, med fokus på barns egna berättande och skrivna texter. Till det har vi även kopplat en av Barnkonventionens grundprinciper, artikel 12. Utifrån alla barns rätt att få möjlighet att uttrycka sig, vara respekterad och lyssnad på.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.