Hus och avdelningar

Vår förskola består av fyra olika Färg-hus, röda-gröna-gula och blåa huset. I varje hus finns det en 1-3 års avdelning och en 3-5 års avdelning som symboliseras av en mindre och en större sagofigur. Inom huset sker ett tydligt samarbete som ger varje barn möjlighet till att få vara i undervisningssammanhang utifrån behov och mognad. Det nära samarbetet i huset gynnar även barnet vid övergångar inom förskolan, då barnet redan är trygg med pedagoger och miljö innan flytt. Vi strävar också efter att syskon ska få placering i samma hus, för att öka trygghet och samordning för familjerna. Vi är noga med att de yngre barnen ska vara "i mindre sammanhang" och därför har våra 1-3 års avdelningar som mest 14 stycken barn. På 3-5 års avdelningarna finns det då istället 20 stycken barn som ger de stora barnen rikligt med möjligheter till att leka, lära och inspireras av flera jämnåriga med olika färdigheter och förmågor.
Här kan du läsa lite kort om avdelningarnas gemensamma tankar på Sagolandet.

1-3 års avdelningar

Nalle Puh, Lille Skutt, Musse Pigg och Stampe

På yngre-barns avdelningarna arbetar vi för att skapa trygghet hos barnen där omsorg och anknytning är viktiga pelare för att ge barnen likvärdiga förutsättningar för lärande och utveckling. Utifrån barnens intressen skapar vi olika lärmiljöer där de får möjlighet att utforska och utmanas i sitt lärande. Barnens inflytande och delaktighet är betydelsefulla för att skapa lustfyllda undervisningstillfällen där barnens intressen möter utveckling och lärande. I vår undervisning är språk vårt målområde och för oss är det viktigt att barns modersmål är en del av undervisningen för att skapa samhörighet.

Vår utemiljö erbjuder två lekgårdar där barnen får chans att utveckla sin motoriska förmåga genom att prova på olika redskap. I vår utemiljö sker både planerade och spontana aktiviteter. Med våra barnbussar kan vi på ett tryggt sätt promenera och besöka våra närmiljöer.

3-5 års avdelningar

Tiger, Bamse, Pluto och Bambi

På äldre-barns avdelningarna har leken en central betydelse i vår undervisning, då barn lär och erövrar ny kunskap genom att leka och utforska. För oss är det viktigt att barnen ges ett stort inflytande och känner sig delaktiga i vår undervisning. Vi bygger undervisningens innehåll och lärmiljöer utifrån barnens behov, intressen och önskemål. Kamratskap, goda relationer och att ha roligt tillsammans på förskolan är också viktigt.

Vi använder oss av pedagogernas olika kompetenser och förmågor för att väcka lust och nyfikenhet för läroplanens olika målområden, såsom digitala verktyg, matematik, naturvetenskap, språk, musik och rörelse. I ute-undervisningen tar vi tillvara på möjligheterna med våra fina lekgårdar eller utforskar närmiljön, oftast utifrån barnens önskemål.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.