Avdelningar

Här kan du läsa om de olika avdelningarna på Skattkistan.

Rubinen

Rubinen är en avdelning för barn mellan 1 och 3 år. Här arbetar vi med relationer och umgås i lugn och ro och det är mycket viktigt att alla känner sig välkomna och viktiga.

Barnen får stort inflytande över sin dag här hos oss och ser de små framstegen som stora. Vi försöker hitta varje barns lilla hemlighet och låter barnet upptäcka i sin egen takt utifrån lust och behov.

Smaragden

Vi är en avdelning med yngre barn. På Smaragden arbetar vi med det kompetenta barnet i fokus och strävar efter att varje individ ska få en möjlighet att utvecklas efter sina behov och förutsättningar. På så sätt lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

För att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande utformar vi vår verksamhet utifrån barnens behov, intresse och inflytande och på så sätt ges barnen möjligheter att fördjupa sig i och utforska kring sådant som de upptäckt och fängslats av. Vi vill att varje dag blir lärorik, utmanande, inspirerande, trygg och lustfylld.

Vi pedagoger är närvarande och härvarande i alla möten med barnen och finns med som vägledare och medforskare när barnen prövar, undersöker och upptäcker sin omvärld.

Safiren

Vi är en avdelning med yngre barn, och vår utbildning genomsyras av trygghet, god omsorg och miljöer som ändras efter barnens intressen. Vi vill ge barnen nya upplevelser i vardagen och visa dem att det är viktigt att röra på sig och leva hälsosamt men också att vara en bra kompis.

Vi pedagoger finns alltid nära barnen när de leker och lär, för att visa dem hur man skapar goda relationer. Med goda relationer menar vi att dela varandras tankar och upplevelser tillsammans.

Våra ledord i utbildningen:

  • Trygghet och god omsorg
  • Utmanade lärmiljöer
  • Rörelse-hälsa-måltidspedagogik
  • Lugn och ro-mindfulness

Diamanten

Vi är en avdelning med barn som är 3–5 år. Vi samarbetar mycket med Smaragden som har barn mellan 1–3 år. På Diamanten utgår vi från barnen och deras intressen, både i fria och planerade aktiviteter. Vi arbetar också mycket med att hjälpa barnen att utvecklas i sitt lärande.

Vi har tydliga ramar och en tydlig struktur, för att vi vet att det skapar trygghet för barnen. Vi är alltid med när barnen leker, och satsar mycket på att lära ut hur dagliga möten och hur relationer fungerar. Språk och kommunikation är en viktigt del av vårt arbete. Vi drar nytta av miljön på vår gård varje dag, och ibland ger vi oss iväg på små äventyr i vårt närområde.

Topasen

Vi är en avdelning med äldre barn. För oss har tiden en viktig roll, för näst efter trygghet är tid det viktigaste vi kan ge barnen. Därför är vi alltid med där barnen är. Det är viktigt för oss att barnen känner att de har inflytande över sin vardag, och det innebär att alla barn inte alltid gör och upplever samma saker. Alla har olika intressen och behov, och alla ska få en chans att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Vi jobbar också mycket med våra värdegrundsfrågor, och med att visa vad det innebär att vara en bra kompis och att umgås med både andra barn och vuxna.

Vi är ofta ute och tar promenader till olika platser. Då lär barnen sig mycket både om sig själva och sin närmiljö, samtidigt som de får röra på sig.

Opalen

Vi är en avdelning med äldre barn.

I vår utbildning har leken en central plats. Genom att skapa lärmiljöer som inspirerar och uppmuntrar leken ger vi barnen rika möjligheter till lärande och utveckling.

För att ge våra barn inflytande över sin vistelse i förskolan låter vi deras intressen och behov ligga till grund för utbildningen.

I vår undervisning arbetar vi också aktivt med goda relationer i gruppen. Vi värnar även om relationen med våra vårdnadshavare. Den viktigaste formen av samverkan mellan förskola och hem är den som sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.