Samverkan med vårdnadshavare

Vi tycker att det är viktigt att träffa dig som vårdanadshavare när du hämtar och lämnar ditt barn för att kunna förmedla hur ditt barns dag har varit på förskolan.

Utvecklingssamtal och inskolningssamtal

En tid efter att ditt barn börjat på förskolan kommer vi att erbjuda inskolningssamtal.

En gång om året har vi utvecklingssamtal på förskolan. Då pratar vi om hur ditt barn trivs i sin vardag i förskolan, hur hen utvecklas och vilka relationer hen har till kompisarna och till oss pedagoger. Då får du också möjlighet att lyfta frågor som du kanske funderat på. När det är dags för barnet att sluta förskolan kommer vi att erbjuda ett överlämningssamtal inför barnets överlämning till förskoleklass.

Barnet är själv med och förbereder sig för utvecklingssamtalet, och får berätta hur hen har det. Vi dokumenterar med bilder och filmer för att komma ihåg våra aktiviteter och kunna prata om dem senare, bland annat vid utvecklingssamtalet.

Samverkan och Forum för samråd

Vi har introduktionsmöte för vårdnadshavare i augusti. Vi erbjuder olika sätt för samverkan för vårdnadshavare som drop in, grillkvällar och föräldramöten mm.

Forum för samråd

Forum för samråd är en grupp där några vårdnadshavare, rektor och personal från förskolan är med. Här pratar vi om vad som händer inom de olika delarna av förskolan och ni vårdnadshavare får komma med frågor och synpunkter. Rådet träffas vid behov.

Hälsa på oss

Som vårdnadshavare är du välkommen att hälsa på ditt barn i förskolan, avtala tid med personalen.

Unikum

I vardagen använder vi webbtjänsten Unikum för att kommunicera med dig som vårdnadshavare. Här dokumenterar vi olika aktiviteter som vi planerar och annat som händer på förskolan. Varje barn har också sin egen lärlogg på Unikum. Här kan du följa ditt barns framsteg och utveckling och se vad hen gör på förskolan om dagarna.

Vi vill gärna att du som vårdnadshavare är med och förbättrar och utvecklar vår förskola. Tillsammans med dig vill vi göra det bästa för ditt barn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.