Skogsgläntan

Skogsgläntans förskola ligger i Ludvigsborg på gränsen mellan Höörs och Hörbys kommuner.

På förskolan finns sex avdelningar: Lönnen, Boken och Linden för de yngsta barnen, och Björken, Kastanjen, Eken för de äldre.

Som vårt namn antyder har vi verkligen skogen nära, både på vår egen gård och utanför gården. Att odla goda vanor kring utevistelse och rörelse är en av förskolans hjärtefrågor i vårt hälsofrämjande arbete. Vi vill att de goda vanorna ska ge kroppslig och själslig hälsa för alla i vår förskola, och vara livet ut.

Dit vill vi nå genom ett positivt förhållningssätt till barn och vuxna, delaktighet för alla, utevistelse och roliga naturupplevelser, rörelseglädje, sunda kostvanor och en ren och trivsam miljö.

Vårt viktigaste uppdrag är att se till att barnen får kärleksfull omvårdnad och känner trygghet och glädje hos oss på Skogsgläntan, och får stimulans och stöd i utveckling och lärande efter var och ens behov.

Våra mål

Demokratin är grunden i förskolan. Vi arbetar för att barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde, ta hänsyn till varandra och känna solidaritet med de svaga. I läroplanen framhålls hur viktig leken är för barns utveckling och lärande, och leken får stor plats i vår verksamhet.

Barnen ska få uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, till exempel genom sång, musik, bild, rörelse, drama och tal. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter när de planerar det dagliga arbetet. Förskolan ska också motverka traditionella könsroller och visa hur viktigt det är med miljöfrågor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.