Avdelningar

Här kan du läsa mer om de olika avdelningarna på Skogsgläntan: Eken, Boken, Kastanjen, Linden, Björken och Lönnen.

Eken

På Eken går barn mellan 2,5 och 5 år. Vi vill att alla barn ska känna trygghet, gemenskap, nyfikenhet och glädje under sin dag på förskolan. Det sociala samspelet är viktigt för oss och vi vill att barnen ska få bra kompisrelationer. Vi tycker också att det är viktigt att ha en tydlig struktur att känna igen sig i, samtidigt som vi är lyhörda för barnens intressen och idéer. Den fria leken får stort utrymme och vi vill att barnen alltid ska kunna leka i lugn och ro. Leken är viktig. När barnen leker kan de bland annat bearbeta sin vardag och olika saker de har upplevt.

Under dagen försöker vi skapa bra balans mellan de fartiga lekarna och lite lugnare aktiviteter, och vi varierar mellan att vara ute och inne. Vi har gymnastik, skapande och teknik och skogsdag varje vecka. Vi ska alltid bemöta varje barn och vårdnadshavare med respekt och öppenhet, och på vår förskola är det en självklarhet att alla har lika värde.

Björken

Björken är en avdelning med barn som är mellan 2,5 och 5 år. Vårt mål är att fånga upp barnens intressen. Vi vill hjälpa och inspirera dem att utveckla intressena, bland annat genom att låta barnen skapa med olika material och anpassa rummen efter vad barnen gör. Bland annat har vi ett tema om fåglar, som startades genom att några barn lekte fågelskådarklubb. Vi är mycket ute och tar vara på den spännande miljö som finns runt förskolan.

Barnen har döpt de olika platserna på vår förskola. Bland annat finns Broskogen, Stenstället och Ängen. Sagor och berättande är en självklar del av dagarna på Björken.

Kastanjen

V är en avdelning med barn mellan 3 och 5 år. Vårt mål är att barnen ska leka och lära tillsammans, och vi pedagoger är alltid med. För oss är det viktigt att skapa bra relationer och att ha roligt tillsammans. Vi uppmuntrar också barnen att bli självständiga och att tro på sig själva.

Vi arbetar med olika projekt och tycker att det är spännande att undersöka och experimentera. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker och vilka frågor och hypoteser de har. Då kan vi uppmuntra dem att fortsätta lära sig och utvecklas.

Miljön på avdelningen är medvetet uttänkt och anpassad efter barnens intressen och behov. Här finns material som ska locka till nyfikenhet och lust att lära. Barn har olika sätt att lära sig, och med sinnliga upplevelser försöker vi upptäcka, utvecklas och ha kul tillsammans.

För oss är det viktigt att ha ett gott samarbete med er föräldrar så att vi kan möta ert barn på bästa sätt.

Lönnen

Vi är en avdelning med barn som är 1 till 3 år. På vår avdelning delar vi upp oss i mindre grupper under dagen för att kunna tillgodose varje barns behov. Barnen får välja var de vill vara och vad de vill göra när det är möjligt, eftersom det är viktigt att de har inflytande och känner delaktighet i sin vardag.

Vi vill att barnen ska ha möjlighet att styra vad vi ska ha för olika teman och aktiviteter. Vi hjälper också barnen att komma till insikt om hur de själva lär sig. Bland annat filmar vi mycket när vi är på utflykter och aktiviteter, och pratar om vad vi har gjort tillsammans med barnen.

Boken

Boken är en avdelning med barn som är mellan 1 och 3 år. Här delar vi upp oss i mindre grupper under dagen för att kunna tillgodose varje barns behov. Barnen får välja var de vill vara och vad de vill göra när det är möjligt, eftersom det är viktigt att de har inflytande och känner delaktighet i sin vardag.

Vi lyfter fram vad barnet är bra på, och lägger märke till de positiva sakerna som barnen gör. Vi har också ett positivt sätt att prata. När vi tillrättavisar barnen ger vi dem alternativ på en bra sak som de kan göra i stället, och vi undviker att säga ”nej” eller ”inte”. I stället uppmärksammar vi det barnet får göra, och låter de positiva sakerna genomsyra vardagen på förskolan.

Vårt mål är att varje barn blir sett, känner sig viktigt, omtyckt och respekterat, och att varje barn ska tro på sig själv och känna att de kan. Dessutom vill vi att alla barn ska utvecklas inom alla områden, och att föräldrar och andra vuxna ska ska känna sig väl bemötta och delaktiga. Men vårt allra viktigaste uppdrag är att ge barnen kärleksfull omvårdnad så att de känner sig trygga, och att vi har roligt tillsammans på förskolan.

Linden

På avdelning Linden går barn som är mellan 1-3 år. Vi arbetar för en trygg, stimulerande och lärorik miljö där varje barn kan utvecklas i sin egen takt och efter egen förmåga. Barnen ska känna trygghet med alla delar i verksamheten, med vuxna, barn, dagliga rutiner, aktiviteter och vi pedagoger är ständigt närvarande där barnen är.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.