Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete sker i fyra steg: planering, genomförande, uppföljning och analys.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi kan se verksamhets processer tydligt. Dokumentationen gör att vi kan utvärdera och utveckla vårt arbetssätt så att vi kan nå våra mål.

Det systematiska kvalitetsarbetet redovisas varje år. Vi arbetar med Kvalitetskort där pedagogerna kontinuerligt följer upp och analyserar arbetet i verksamheten.

Här kan du läsa mer om Skogsgläntans plan mot diskriminering (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.