Mat

I köket arbetar en kock som ser till att vi alltid får god, näringsriktig och nylagad mat.

”Kunskap och engagemang i kombination med bra råvaror ska skapa förutsättningarna för en god måltid. Kockar och måltidspersonal ska eftersträva att maten lagas från grunden och så nära serveringstillfället som möjligt.” – Utdrag från Hörby Kommuns Måltidspolicy

I Skogsgläntan ligger ett av våra tillagningskök. Här lagas och serveras det dagligen frukost, lunch och mellanmål. Köket är ett av kommunens nyaste kök och varje dag lagas mat till cirka 350 hungriga barn inte bara till Skogsgläntan utan även skolmåltiderna till Ludvigsborgs friskola.

”Måltiderna ska genom medvetna hållbara val och beslut sträva efter att minska klimatpåverkan. Detta ska bland annat ske genom kloka transporter, årtidsanpassade måltider, ökad andel vegetabilier i måltiderna samt minimera matsvinnet. Svenskt kött samt fisk från hållbart fiske ska alltid vara förstahands val. Lokala råvaror skall i den mån upphandlingen tillåter förespråkas.” – Utdrag från Hörby Kommuns Måltidspolicy

Vi planerar alla våra menyer för att vara varienrande, tilltalande och näringsriktiga. Måltiden är också en pedagogisk stund där alla sinnen får vara med.

Måltiden ska vara en stund att se fram emot.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.