Västanvinden

Vår förskola ligger på landsbygden i Västerstad och har tre avdelningar. Vi är mycket stolta över vår utemiljö och vi har skogen och skolan som granne. 

Det viktigaste med vårt uppdrag är att alla barn som kommer till oss ska få känna trygghet, glädje, empati, bekräftelse och respekt för sig själva och för andra. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen situation i förskolan genom delaktighet och inflytande, och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.​

Vi på Västanvinden vill arbeta hälsofrämjande och miljömedvetet. Som ett led i detta finns vårt arbete inom Grön Flagg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.