Loket

Lokets förskola stänger sin verksamhet från och med augusti 2024  

Lokets förskola med tre avdelningar ligger centralt i Hörby, med närhet till både natur och kultur.

Förskolans gård är härligt uppväxt och inbjuder till rörelse- och fantasilek för våra barn. På vår förskola finns en vi-känsla, det finns en röd tråd mellan avdelningarna och barnen är trygga med alla pedagoger i huset. Vår grundbemanning är två förskollärare samt en barnskötare per avdelning och vi håller öppet mellan 06.00-18.30. Förskolan arbetar aktivt för att utveckla och stimulera barns samspel i lek och aktivitet.

Delaktighet och inflytande

Vi ger barnen rika möjligheter till delaktighet och inflytande, det är viktigt för oss att varje barn kan påverka sin vardag. Verksamhetens innehåll utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, önskemål och vi arbetar med barnens lärande i både planerade och spontana vardagssituationer. Pedagogerna har ett nyfiket, reflekterande förhållningssätt samt följer och dokumenterar barnens lärprocesser.

Avdelningar

Avdelningarna är uppbyggda på en yngre, en mellan och en äldre-barns avdelning för att bättre kunna möta och stimulera barnen utifrån ålder och mognad.

  • Lingonet går barn mellan 3 och 5 år. Här är det barnens intresse och önskemål grunden för verksamheten och deras olika förutsättningar tas hela tiden i beaktning. Vi är ofta utomhus, antingen på gården eller i förskolans närmiljö. Digitalisering och språkutveckling är avdelningarnas stora fokusområden och präglar verksamhetens innehåll. Det kan röra sig om att använda olika digitala verktyg såsom läsplattor och Bluebot för att programmera, göra filmer, sagoläsning av inlästa bilderböcker på olika språk samt andra språkmaterial. För oss är det viktigt med det sociala samspelet och att barnen ges tid till mycket lek.
  • Smultronet är avdelningen för de yngsta barnen och vi har en barngrupp på 13 barn. Hos oss ligger fokus på trygghet, glädje och språkutveckling. Vi arbetar efter ett tema där vi alltid utgår ifrån barnen och deras intressen. Vi tycker det är viktigt att vara ute och leka mycket, så att barnen kan utveckla sin motorik, nyfikenhet och fantasiförmåga.
  • Blåbäret är en avdelning med 18 barn mellan 2 och 4 år. Här är både barnens språkutveckling och lek i fokus. Vi delar ofta in barnen i smågrupper för att lättare ge barnen delaktighet och inflytande över verksamheten. När barnen leker lär de sig att samarbeta, turas om att vara en bra kompis. Barnen bearbetar också känslor och upplevelser när de leker. Tillsammans med barnen leker vi, utvecklas och har kul tillsammans.

Fick du hjälp av informationen på sidan?