Fritids och fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet och kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan eller grundsärskolan. Fritidshem erbjuds elever från och med höstterminsstart i förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Eleven kan gå på fritidshemmet från höstterminen det år hen börjar i förskoleklass till vårterminen när hen fyller 13 år. För att eleven ska kunna vara på fritidshemmet måste hen vara inskriven. I regel innebär det att det måste finnas ett behov av omsorg efter skolan, eftersom föräldrarna studerar eller arbetar.

Fritidshemmet ligger i närheten av skolan, och personalen på skolan och fritidshemmet samarbetar när de planerar sina olika aktiviteter. Fritidshemmet har också en gemensam läroplan med grundskolan. En viktig del är att eleven får leka, röra på sig och vara kreativa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.