Regler för förskola och fritidshem

Ditt barn får plats i förskolan, pedagogisk omsorg eller fritidshem i den omfattning som behövs utifrån om du eller ni arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.

Förskola

Regler för förskolan

  • Barn som har fyllt ett år och har vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till förskola.
  • Om föräldrarna är arbetslösa får barnet gå i förskolan 15 timmar i veckan, enligt fastställd tid.
  • Om barnets vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon får barnet gå i förskolan 15 timmar i veckan, enligt fastställd tid.
  • Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola enligt Skollagen kap 8 §5 och §9.
  • Används inte förskoleplatsen under 2 månader sägs platsen upp.
  • Hörby kommun godkänner inte växelvis placering av förskolebarn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Vårdnadshavarna måste komma överens om i vilken kommun och i vilken förskola barnet ska vara placerat.

Från och med att de fyller tre år har alla barn har rätt att gå till förskolan 15 timmar per vecka under skolterminerna. Det kostar ingenting och kallas för ”allmän förskola”.

Om du vill ansöka om barnomsorgsplats trots att villkoren ovan inte stämmer in på din situation, ska du skicka in den här blanketten: Ansökan om dispens för plats på förskola eller fritidshem

Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem erbjuds för barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Vid behov kan barn som inte är inskrivna på fritidshemmet också få vara hos oss under lov och studiedagar. Det kostar 50 kronor per dag.

Regler för fritidshem

  • Barn har rätt till fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen året när de fyller 13 år, om föräldrarna arbetar eller studerar.
  • Om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga kan barnen inte gå på fritidshem.
  • Barn i behov av särskilt stöd har rätt till fritidshem enligt Skollagen kap 14 §5 och §6.
  • Används inte fritidshemsplatsen under 2 månader sägs platsen upp.

Om du vill ansöka om barnomsorgsplats trots att villkoren ovan inte stämmer in på din situation, ska du skicka in den här blanketten: Ansökan om dispens för plats på förskola eller fritidshem

Försäkring

Barn som går i förskola och fritidshem är försäkrade genom kommunens försäkring.

Schema

Du som är vårdnadshavare fyller i schemat på Barnomsorgswebben. Förskola och fritidshem tillhandahålls i den omfattning som behövs, med hänsyn till ditt arbete eller dina studier och skälig restid. Om du har semester eller en ledig dag från arbetet eller studierna kan du inte lämna barnen på förskolan eller fritidshemmet.

Öppettider

Förskolorna och fritidshemmen är öppna mellan klockan 06.00–18.30.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.