Förskoleklass

Vi vill lägga grunden för en bra skolstart och hjälpa barnen att lära sig nya färdigheter. Men vi vill också att de blir trygga i sig själva och utvecklar de färdigheter de redan har.

Hos oss får eleverna vara sig själva, och lär sig att vara en bra kompis. Vi har roligt tillsammans, och arbetar för att stärka elevernas självkänsla.

Vi arbetar för att ha en god kontakt med föräldrar och vårdnadshavare, och har regelbunden kontakt med skolpsykolog och specialpedagog. Därför kan vi tidigt fånga upp barn som har behov av särskilt stöd, och sätta in rätt hjälp.

Ni föräldrar är varmt välkomna att hälsa på oss, vi har alltid öppet hus.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.