Fritidshem

Vi har fyra avdelningar: Vallmon, Solrosen, Violen och Rosen.

På Älvdalsskolans fritidshem ges eleverna möjlighet att genom leken bearbeta intryck, utforska sin identitet, utveckla kreativitet samt öva på sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Vi uppmuntrar och utmanar eleverna att prova egna och andras idéer och lösa problem. Vi arbetar aktivt med elevinflytande och stärker dem i den egna tilltron till sin förmåga.

Vår verksamhet är varierad med allt från skapande till högläsning, men vi prioriterar både lek och rörelse i så väl fri som styrd form. På Älvdalsskolan har alla avdelningar en utedag i veckan.

Samverkan med er vårdnadshavare är viktigt för oss. Vi informerar fortlöpande om elevens fritidshems vistelse, trivsel och kunskapsutveckling. Information sker via Schoolsoft, men även i de dagliga mötena vid hämtning och lämning. Vi erbjuder även att vara med på utvecklingssamtal samt att vi närvarar på föräldramöten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.