Arbete mot kränkande behandling

Alla elever ska känna sig trygga när de går till Frostaskolan. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar, och arbetar aktivt med likabehandling.

Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Planerna ska ses över och uppdateras varje år. På Frostaskolan finns en plan för årskurs F till 6, en plan för fritidshemmet och en för högstadiet.

Planerna finns att läsa på SchoolSoft, vår kommunikationskanal med vårdnadshavarna. I korthet arbetar vi med att

  • eleverna ska vara delaktiga när vi skriver om planerna, och diskutera frågor om likabehandling i klassen eller i grupper
  • vi gör trygghetsvandringar med eleverna för att upptäcka platser och situationer det finns risk att känna sig otrygg
  • vi agerar direkt och kraftfullt om en kränkning inträffar
  • vi följer upp och utvärderar vårt arbete tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare, och använder resultatet som grund för det fortsatta arbetet.

Trygghetsgruppen

Hela Skolområde 1 har en gemensam trygghetsgrupp. Här finns representanter för olika yrkeskategorier på de olika skolorna. Trygghetsgruppen har möte ungefär tre gånger per termin för att byta erfarenheter och planera gemensamma insatser. Det kan bland annat handla om att det kommer ut en föreläsare till eleverna, eller att personalen får en vidareutbildning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.