Årskurs 1–6

Alla som går på vår skola ska känna sig trygga och sedda. Några ledord i verksamheten är delaktighet, arbetsglädje och lust. Det är självklart att alla har rätt att må bra i skolan och att alla utvecklas så långt de kan, efter sin egen förmåga.

Vi har som mål att alla elever minst ska nå upp till kunskapskraven i alla ämnen. Därför anpassar vi undervisningen efter varje elev så att vi tillsammans kan nå det målet.

Vi har två klasser per årskurs. Varje klass leds av två klasspedagoger som kompletterar varandras ämnesbehörighet. Det finns även en eller två fritidspedagoger och specialpedagog som kan bidra med sitt kunnande.

Värdegrundsarbete

Vår tanke är att relativt få vuxna med bred kompetens har ansvar för relativt få elever. Det gör att vi får djupare relationer till varandra, och att vi får större möjlighet att bygga en trygg gemensam värdegrund.

Vi tycker att olikheter är berikande, och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Världen vi lever i förändras snabbt, och då är det extra viktigt att ge barnen självtillit och en tro på sin egen förmåga. Vi vill också ge dem möjligheten att utveckla sin kreativitet, och att lära sig att tänka i nya banor.

Vi har höga förväntningar på våra elever, och vi uppskattar ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.