Årskurs 7–9

Vi vill hjälpa alla elever att nå så långt de kan, efter var och ens egen förmåga. På vårt högstadium går runt 250 elever, och två viktiga delar av våra dagar är trygghet och arbetsro.

Vi tror att alla elever vill göra sitt bästa för att skapa sig en bra framtid. Därför vill vi hjälpa eleverna att nå så långt det är möjligt. För att nå dit behövs goda relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare.

Elevinflytande

På Frostaskolan är elevinflytandet viktigt. Vi vill ha ett starkt och engagerat elevråd, och vi har också klassråd, elevskyddsombud och ett matråd. Vårt mål är att utveckla inflytandet ännu mer, med bland annat biblioteksråd och idrottsråd.

Teknik

Vi uppdaterar vår teknik så mycket vi kan, för att eleverna ska vara förberedda på att använda digitala miljöer i framtiden. Alla elever har tillgång till digitala lärverktyg. Vår digitala plattform heter SchoolSoft, och där kan elever, lärare och vårdnadshavare kommunicera med varandra.

Vi har också utvecklat så kallade digitala ämnesmatriser. På det sättet kan vi visa tydligt hur vi jobbar när vi sätter betyg. Vi hoppas att det ska minska elevernas oro över betygen, och att det ska bli lättare att förstå hur betygssättningen går till. Eleverna blir mer delaktiga och får större möjligheter att förbättra sina resultat på ett sätt som inte var möjligt tidigare.

Värdegrundsarbete

Hos oss är det självklart att alla har lika värde. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar och rasism.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.