Elevhälsa

Vi som arbetar inom elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, kurator och specialpedagog. För att vi ska lära känna alla eleverna och de oss, rör vi oss i samma miljö så mycket som möjligt.

Vi på elevhälsan finns till för att eleverna ska må bra, och för att fånga upp elever som mår dåligt på olika sätt. Men vi har också som uppgift att se till att eleverna har en god arbetsmiljö i sin vardag på skolan, och att de får kunskap om vad man kan göra för att må bra.

Alla som arbetar inom skolhälsan har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det innebär att vi inte får föra vidare det du säger till någon annan. Men det finns undantag. Om vi till exempel får reda på att ett barn far illa, bryts sekretessen.

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Frostaskolan.

Vad vi gör

Läs mer om vad skolsköterskan, skolläkaren, kuratorn och specialpedagogen gör.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.