Elevråd och matråd

Vi vill att eleverna ska känna att de kan påverka det dagliga livet i skolan, och vi vill ta vara på deras idéer och tankar. Därför har vi både två elevråd och ett matråd, där eleverna får lyfta frågor som är viktiga för dem.

Elevrådet

Det finns två elevråd, ett för klass 1 till 6 och ett för klass 7 till 9. I elevråden finns en eller några elever från de olika klasserna och en vuxen handledare med. Grupperna har möte regelbundet under terminen, och eleverna väljer vem som ska vara ordförande och sekreterare.

Årskurs 1 till 6

Här finns en elev från varje klass och en vuxen handledare. Eleverna som sätter dagordningen och tar upp frågor som känns viktiga för dem. Det kan handla om allt från raster och de olika sakerna som finns på skolgården till att anordna disco. Målet är att eleverna också ska känna att de kan ha inflytande över själva undervisningen.

Årskurs 7 till 9

Här finns en till tre elever från varje klass. Elevrådet träffas regelbundet, ofta varannan vecka. Styrelsen väljs vid ett årsmöte, och vid varje möte finns en vuxen handledare med.

Elevrådet finns till för att stärka elevernas röst och värna om elevernas rättigheter. Rådet ska arbeta för att skolan ska vara en trivsam och trygg miljö att vara i under dagarna, och för att skolgången ska utvecklas och bli bättre.

Frostarådet Workshop

Frostarådet Workshop finns som Elevens val, och här får både elever som är med i elevrådet och andra elever vara med. Här jobbar eleverna med praktiska och roliga projekt. Det kan vara att inreda skolan så att det blir mysigare, eller att planera, genomföra och marknadsföra ett evenemang.

Matrådet

På Frostaskolan finns ett matråd, där några elever och kökspersonalen är med. På högstadiet väljer alla klasser varsin representant. I årskurserna 4 till 6 finns också representanter som bevakar de yngre barnens intressen och önskemål.

Matrådet träffas tre eller fyra gånger varje termin. Någon eller några av kökspersonalen är alltid med på mötena, och ibland deltar även kostchefen eller den biträdande kostchefen. Vid mötena får eleverna lyfta frågor som de tycker är viktiga när det gäller maten och skolmatsalen. Det kan handla om allt från vad maten innehåller till miljön i matsalen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.