Förskoleklass

På Frostaskolan finns två förskoleklasser. Här finns både förskollärare, fritidspedagoger och lärare, och personalen lär känna barnen väl eftersom många tar hand om dem även på fritidshemmet.

Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan, och vi vill att övergången ska gå så lätt som möjligt. Redan våren innan kommer pedagogen från barnets blivande förskoleklass ut till förskolan för ett första möte. Sedan får barnen komma på besök i förskoleklassen och se hur det är där, tillsammans med sina föräldrar. När barnen väl börjar i förskoleklassen får de förbereda sig för skolan och tidigt lära känna personen som ska bli deras pedagog när de börjar första klass.

Förskoleklassen är viktig eftersom den är grunden för barnets fortsatta skolgång. Vi vill hjälpa alla barn att utvecklas och lära sig, men leken får också stor plats. Att leka är viktigt för att barnen ska utvecklas, bearbeta sina intryck och samarbeta med sina kompisar.

Våra övergripande mål är trygghet och kunskap, och även att utvecklas i relationerna med kompisar och vuxna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.