Arbete mot kränkande behandling

Alla elever ska känna sig trygga när de går till Georgshillsskolan. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar, och arbetar aktivt med likabehandling.

Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Planerna ska ses över och uppdateras varje år. På Georgshillsskolan finns en plan för årskurs F till 6, en plan för fritidshemmet och en för högstadiet. Planerna finns att läsa på SchoolSoft, vår kommunikationskanal med vårdnadshavare och elever.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.