Årskurs 7–9

Vårt mål är att alla elever ska nå så långt det är möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Hos oss finns ett nära samarbete mellan hem och skola, och vi är också med i en satsning på informationsteknik.

Vi arbetar för att eleverna själva ska förstå hur viktig deras egen insats är i skolan. Då utvecklas ungdomar till självständiga individer som känner sig själva och litar på sina förmågor. Vårt mål är också att alla elever ska bli behöriga till vidare studier och kunna arbeta med vad de vill i framtiden.

På mellanstadiet arbetar vi med att bygga upp elevernas trygghet, och att varje elev ska få den hjälp och det stöd som just hen behöver. Vi har gemensamma regler och samarbetar mycket mellan klasserna. Det gör att alla elever och all personal lär känna varandra, och att vi får en starkare vi-känsla.

Årskurs 7 till 9 på Georgshillsskolan ingår i kommunens satsning på informations- och kommunikationsteknik (IKT). Alla elever har tillgång till digitala verktyg i undervisningen, och vi satsar också på interaktiva skrivtavlor i klassrummen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.