Elevråd och matråd

Vi vill att eleverna ska känna att de kan påverka det dagliga livet i skolan, och vi vill ta vara på deras idéer och tankar. Därför har vi både tre elevråd och ett matråd, där eleverna får lyfta frågor som är viktiga för dem.

Elevrådet

Det finns tre elevråd, ett för årskurs 7–9, ett för årskurs 4–5 och ett för årskurs F–3. I elevråden finns en eller några elever från de olika klasserna och en vuxen handledare med. Grupperna har möte regelbundet under terminen, och eleverna väljer vem som ska vara ordförande och sekreterare.

Inför varje nytt skolår utser klasserna vilka som ska vara deras representanter i elevrådet. Representanterna tar med sig frågor som diskuterats i klassråden varje vecka. Det är rektorn som är ansvarig för elevrådet och sammankallar till elevråd.

Elevrådet finns till för att stärka elevernas röst och värna om elevernas rättigheter. Rådet ska arbeta för att skolan ska vara en trivsam och trygg miljö att vara i under dagarna, och för att skolgången ska utvecklas och bli bättre.

Matrådet

På Georgshillsskolan finns ett matråd, där det sitter en elev från varje klass. Meningen är att eleverna ska kunna påverka maten och lyfta frågor om maten och miljön i matsalen. Eleverna får vara med när personalen väljer nya recept och välja nya maträtter. Genom matrådet får eleverna också veta hur mycket mat som slängs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.