Årskurs 1–6

På vår skola finns fyra klasser: årskurs 1–2, årskurs 3–4, årskurs 5–6 samt förskoleklassen.

Skolan präglas av hög måluppfyllelse där vi ser alla elever och skapar rätt förutsättningar utifrån individen. På skolan finns lärare med lång erfarenhet som har ett nära och bra samarbete med varandra. Trygghet och trivsel är två viktiga ledord. I undervisningen används tekniska hjälpmedel och förutom ordinarie klasslärare undervisar idrottslärare, slöjdlärare samt specialpedagog. Du som vårdnadshavare har en mycket viktig roll i att stödja ditt barns utveckling och lärande. Samsyn på förväntningar och god kommunikation är en framgångsfaktor.

På skolan finns ett bibliotek, och eleverna kan även låna böcker på Bokbussen. Vi har en stor idrottshall och eleverna har också möjlighet att använda Svenköps IF:s fotbollsplan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.