Elevråd och matråd

I elevrådet sitter representanter för varje klass. Elevrådet träffas tillsammans med rektorn runt en gång i månaden. Eleverna i rådet väljer vem som ska vara ordförande och sekreterare på mötena.

Genom elevrådet har eleverna möjlighet att göra sin röst hörd och ta upp saker som känns viktiga. Det kan handla om sakerna som finns på skolgården, stämningen på skolan, genomförda aktiviteter eller kommande utflykter. Eleverna kan också ha med sig information eller frågor från klassråden i sina klasser, eller så kan det handla om värdegrundsfrågor och likabehandling.

Matråd

I matrådet sitter elever, rektorn och kökspersonal. Matrådet har möte en eller två gånger varje termin och kan handla om skolmatens innehåll, miljön i skolmatsalen eller andra frågor som eleverna tar upp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.