Fritidshem

På fritidshemmet i Killhult finns runt 30 barn. Här finns många aktiviteter att göra, både inomhus och utomhus.

På fritidshemmet jobbar en fritidspedagog, en fritidsledare och en förskollärare som har delat upp arbetet mellan sig. Förskolläraren ansvarar mest för förskoleklassen och morgonfritids, medan fritidspedagogen har störst ansvar för planeringen.

Fritidshemmet planerar många roliga och spännande aktiviteter som utgår från barnens intressen och behov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.