Kvalitetsarbete

Vi vill ha hög kvalitet på vår undervisning, och skapa en god och trivsam arbetsmiljö för våra elever. Därför gör vi regelbundet uppföljningar och utvärderingar för att se om vi har nått våra mål, och vad vi kan göra för att utvecklas och bli bättre.

Inför varje nytt läsår ser vi i personalgruppen över vad vi kan förbättra under året. För att veta det tittar vi på uppföljningar och utvärderingar som har gjorts med elever, personal och vårdnadshavare. Vi ser också på vad vi hade för utvecklingsområden inför förra läsåret.

När det står klart vad vi behöver arbeta mer gör vi riktade insatser mot de områdena. Det kan handla om förändringar i organisationen, miljön eller inredningen, eller om vidareutbildning eller studiebesök. Vi kan bestämma att alla i personalen ska läsa vissa böcker för att skaffa mer kunskaper inom ett ämne, eller avsätta tid för att träffas och diskutera frågor på arbetsplatsträffar och i arbetslagen.

Arbetet följs upp och personalen skriver en skriftlig utvärdering. Utvärderingen läggs sedan samman med elevenkäter, nationella prov och betyg. Med allt det materialet som grund skriver vi en sammanfattning av årets arbete, en kvalitetsrapport.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.