Fritidshem

På Långaröds fritidshem Blåklockan är vi runt 40 barn. Vi håller till i lokaler som är helt gjorda för fritidsverksamhet, och har en fin utemiljö nära till skogen och en stor damm.

De flesta barnen är 6 till 10 år, men alla barn upp till 12 år är välkomna. Alla barn går på samma avdelning, oavsett hur gamla de är. Då lär sig barnen mycket av varandra. De yngre barnen får lära sig mycket av de äldre, och de äldre får utbyte när de får lära ut sina kunskaper till de yngre.

Vi har en stor och varierad skolgård där det finns plats för mycket lek och fantasi. När vi planerar våra aktiviteter utgår vi från barnens intressen och behov, och barnen har möjlighet att vara med och planera vissa av aktiviteterna. Vi vill också hjälpa barnen att hitta nya aktiviteter och intressen, och vi är ofta i gymnastiksalen där vi leker och tränar olika bollsporter.

Du som föräldrar är välkommen på drop-in varje termin. Då visar barnen upp vad de har gjort, och sätter upp bilder och kollage. Vi skickar också ut veckobrev med information om vad som är på gång på fritidshemmet.

Lov

Under loven samarbetar fritidshemmen i Hörby ofta tillsammans. Vi hjälps åt att anordna olika aktiviteter inom kommunen för att barnen ska få möjlighet att träffas och hitta på roliga saker tillsammans.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.