Årskurs 4–6

På Östraby skola går elever i årskurs 4 till 6. Vårt mål är att eleverna minst ska nå kunskapsmålen i alla ämnen, samtidigt som vi skapar en trygg och harmonisk miljö.

Vi försöker anpassa undervisningen efter varje elev, och tillsammans hitta nya vägar för att nå fram till målet. Det ska finnas kompetenser för att hjälpa och stötta runt varje barn. Därför arbetar bland annat skolans specialpedagog nära eleven och klassläraren. Vi tror också att arbetsglädje och trygghet är viktigt för att barnen ska nå goda resultat.

Värdegrundsarbetet är mycket tydligt i vår vardag. Alla känner varandra väl, och det är väl känt bland våra elever att det är viktigt att visa hänsyn och respekt. Skolan har en fin gemenskap som både elever och personal sätter stort värde på. Vi har också en tydlig entreprenörsanda och skolan samarbetar med aktörer både på landsbygden och i tätorten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.