Skolskjuts

Om du bor långt från skolan kan du ha rätt till skolskjuts. Varje dag åker runt 500 elever i grundskola och förskoleklass buss till skolan i sammanlagt åtta bussar.

Skolskjuts innebär att du får ta bussen till och från skolan, om du bor långt ifrån. Du kan normalt bara få skolskjuts till och från skolan som du har blivit tilldelad av kommunen. Om du själv väljer att gå i en annan skola så kan du dock ha rätt till skolskjuts om det inte innebär ökade kostnader för kommunen.

Skolskjutsarna vänder sig till elever som bor utanför tätorten, och det går normalt inga skolbussar inom tätorten. Fyra av bussarna körs i kommunal regi, och fyra av dem körs på entreprenad av Klippans Buss AB.

Har jag rätt till skolskjuts?

För att du ska ha rätt till skolskjuts måste du ha:

  • minst 3 kilometer till skolan om du går i årskurs f–3
  • minst 4 kilometer till skolan om du går i årskurs 4–6
  • minst 5 kilometer till skolan om du går i årskurs 7–9

Avstånden avser den kortaste vägen till från bostaden, där eleven är skriven, till skolan som kommunen har anvisat eleven till. Om det finns någon särskild gång- och cykelväg till skolan mäts avståndet från den.

Du har rätt att bli hämtad med bussen allra senast 45 minuter efter att skoldagen är slut. Resan till skolan får ta max en timme enkel resa. Om ditt barn går på fritidshem eller hos dagbarnvårdare, är det du som förälder som ansvarar för att skjutsa dem dit.

Oväder och utrymning

Det finns rutiner för vad som ska göras om trafiken störs av snöoväder. Om skolskjutsarna ställs in så meddelas detta via Sveriges Radio P4, Hörby kommuns hemsida och Facebooksida samt Schoolsoft.

För elever som går i årskurs 1 och 5 anordnas varje år en utrymnings- och säkerhetsövning tillsammans med räddningstjänsten.

Om du vill åka med en kompis

Om du inte är berättigad till skolskjuts men vill åka med en kompis hem går det bra i mån av plats. Då måste du lämna in den här blanketten till skolan senast dagen före: Ansökan om kompisåkning på bussen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.