Introduktionsprogram

Du som inte är behörig att söka till gymnasiet kan gå ett introduktionsprogram på Hörby Lärcenter.

Programmet erbjuder två olika inriktningar.

Individuellt alternativ

För dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete, eller för att läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Språkintroduktion

För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Rutiner vid ansökan och antagning till introduktionsprogrammet

Följande papper behöver lämnas till skolan innan start kan ske.

  • Betyg från tidigare skola
  • Studieomdömen från tidigare skola
  • Personbevis
  • Skolhälsovårdsjournaler
  • Eventuell pedagogisk kartläggning
  • Eventuella åtgärdsprogram
  • Eventuella diagnoser

Startdatum våren 2022

21 mars och 25 april

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?