Årskurs 1

I årskurs 1 gör vi ett besök i Sagans Bok-skog och gör en tidsresa till 1800-talet med Hörby muesum.

Besök i Sagans Bok-skog

Nu får barnen botanisera mer på biblioteket. Besöket börjar med en sagostund och fortsätter sedan med att barnen i lugn och ro får gå runt och titta på alla böcker på barnavdelningen. Det kan vara svårt att hitta böcker på rätt läsnivå, så barnen får hjälp att hitta rätt. Vi går också igenom hur en själv lånar och lämnar tillbaka böckerna i utlåningsautomaterna.

Alla elever ska låna minst en bok, så glöm inte lånekortet!

Biblioteksbesöket sker i början av vårterminen, och besöket tar runt 80 minuter.
Marianne Rosander kontaktar klasslärare angående dag och tidpunkt.

För mer information, kontakta Marianne Rosander på marianne.rosander@horby.se

Kulturhistoria

Här förflyttar vi oss till 1800-talet och ser hur livet såg ut då. Varje klass får en förmiddag i Hörby Hembygdsstuga (Boarpsstugan). Vi närmar oss ämnet historia på ett lekfullt sätt, där vi klär oss i tidsenliga kläder och upplever en helt vanlig dag, med olika sysslor och händelser. En lekfull ingång i ämnet historia, men också en stärkande resurs för SO 1-3 ”Att leva i närområdet”

Tidsresan äger rum i maj, och besöket tar cirka 3 timmar (08.30-10.30). Besöksschema och bussbokningar görs av muséets personal och mailas ut till berörda lärare i april.

För mer information, kontakta museichef Åsa Dahlberg-Ohlsson på asa.dahlberg.ohlsson@horby.se .

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.