Keyboard

Keyboardet är ett klaviaturinstrument och liknar ett piano till spelsättet – men ljudet är något helt annat. Det alstras på elektronisk väg och ger nästan oändliga möjligheter.

Inbyggt i instrumentet finns också en trummaskin som kan kompa dig när du spelar.

Undervisning

När du lär dig spela keyboard kan du också lära dig harmonilära och hur ackorden byggs upp. Du lär dig att sköta de olika funktionerna med knapparna som styr automatkomp i vänsterhanden, och att spela melodispel med högerhanden. Om du vill kan du också kompa dig själv när du sjunger. Om du behöver hjälp med det kan du ta med dig låten till lektionen.

Lärare

Jag som undervisar i ämnet keyboard heter Anna-Karin Isberg.

Ämnesinformation

  • Kostnad 730 kr/termin.
  • Vid frågor mejla anna-karin.isberg@horby.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.