Keyboard

Keyboardet är ett klaviaturinstrument och liknar ett piano till spelsättet – men ljudet är något helt annat.

Keyboardet alstras på elektronisk väg och ger nästan oändliga möjligheter. Inbyggt i instrumentet finns också en trummaskin som kan kompa dig när du spelar.

Undervisning

När du lär dig spela keyboard kan du också lära dig harmonilära och hur ackorden byggs upp. Du lär dig att sköta de olika funktionerna med knapparna som styr automatkomp i vänsterhanden, och att spela melodispel med högerhanden. Om du vill kan du också kompa dig själv när du sjunger. Om du behöver hjälp med det kan du ta med dig låten till lektionen.

Lärare

Jag som undervisar i ämnet keyboard heter Anna-Karin Isberg.

Ämnesinformation

  • Kostnad 730 kr/termin.
  • Vid frågor mejla anna-karin.isberg@horby.se

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?