Likabehandlingsplan

Alla elever ska vara trygga när de går i skolan. Ingen får kränka dig, och du får inte heller kränka någon annan. Skolan ska arbeta aktivt med för att motverka mobbning, och en del av det arbetet är likabehandlingsplanen.

Det är skolan,och i förlängningen kommunen, som har ansvar för att förebygga mobbning. Alla skolor ska ha en plan för likabehandling. Där står hur skolan ska arbeta för att förhindra mobbning och kränkande behandling.

Du kan läsa varje skolas likabehandlingsplan på deras respektive webbplatser. Du kan också få likabehandlingsplanen av skolan.

Om du eller ditt barn är utsatt för mobbning så vänd dig till klassläraren, mentorn, rektorn kuratorn eller elevhälsan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.