Diarium och arkiv

I Hörby kommuns diarier finns de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, och kallelser till nämndernas möten. Här finns också protokollen som skrivs efter mötena.

Diariet är ett register som används för att hålla ordning på handlingar som finns inom kommunen. Alla som vill får söka och läsa i diariet. Om du vill titta på äldre handlingar så vänd dig till respektive förvaltnings registrator. Dem kan du nå via kommunens växel på telefon 0415-37 80 00.

Varje ärende har ett eget diarienummer, som det får när det registreras i diariet. Det kan till exempel vara 55/2018. Alla handlingar som hör till samma ärende samlas under samma diarienummer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.