Kommunarkiv

I Hörby kommuns arkiv finns handlingar sparade från 1800-talet och framåt.

Det mesta av materialet är sådant som kommunen själv eller någon av dess föregångare har skapat eller fått in, till exempel protokoll från styrelser och nämnder eller diarieförda handlingar. Det finns också handlingar från olika föreningar som är och har varit aktiva inom kommunen.

Eftersom du som medborgare ska kunna ha insyn i kommunens verksamhet kan alla uppgifter som inte är sekretessbelagda begäras ut av vem som helst enligt offentlighetsprincipen.

Om du vill begära ut handlingar är du välkommen att höra av dig till vår arkivarie.

Tänk då på att du ger arkivarien så mycket information om ärendet som möjligt eftersom det underlättar att hitta just de handlingar du vill ta del av.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.