Förvaltning

I kommunens förvaltning arbetar anställda tjänstemän med att skapa underlag för politikernas beslut och att se till att de verkställs.

I Hörby kommun finns en förvaltning som verkställer de politiska beslut som tas av nämnderna.

Förvaltningen är uppdelad i tre sektorer och två avdelningar.

Sektorer

De tre sektorerna arbetar med att ge service till medborgarna enligt kommunens kärnuppdrag.

Sektor Livsmiljö bidrar till att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer för alla som bor och verkar i Hörby kommun genom att möjliggöra en plats för ett gott liv.

Sektor Bildning ser till att genom god utbildning och stöd förbereda våra barn och unga, så att de får en stabil grund att stå på inför vuxenlivet.

Sektor Omtanke ger extra omtanke efter behov, till de som behöver det, i syfte att skapa en god livskvalitet.

Avdelningar

De två avdelningarna stödjer sektorerna i deras arbete.

Styrning och ledning arbetar med att utveckla och strategiskt stödja arbetet inom kommunen.

Kommunservice ser till att kommunens verksamheter får den service de behöver.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.