Elförsörjning, styrel

Om det blir brist på el kan hela eller stora delar av elnätet i Sverige kollapsa. För att förhindra det kan delar av elnätet kopplas bort.

Elen styrs i första hand till samhällsviktiga funktioner. Några exempel är sjukhus, äldreboenden och räddningstjänsten. Även vattenförsörjning och telekommunikation är prioriterade områden.

En plan för hur elleveransen ska prioriteras finns ända ner på lokal nivå. Planen kallas för styrel, som står för ”styrning av el till prioriterade elanvändare”. Styrel är en del av krisberedskapen som alla kommuner ska ha.

Reservkraft

I vissa av kommunens verksamheter finns reservkraft, till exempel i kommunhuset och hos räddningstjänsten. Det finns också reservkraft att tillgå vid sex av de tolv trygghetsplatserna i kommunen.

Det finns även mobila reservkraftverk att sätta in vid elavbrott eller elbrist. Även dessa är avsedda för samhällsviktiga funktioner. Om du har en verksamhet som är starkt beroende av el har du själv ansvar för elförsörjningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.