Information vid en kris

När en stor olycka eller samhällshändelse inträffar, är det viktigt att du känner till hur du snabbt kontaktar myndigheterna och får information.

När du behöver hjälp

Vid akut nödsituation – ring nödnumret 112

Nödnumret 112 ska du använda när det är fara för liv, eller när du eller någon annan behöver akut hjälp av polis, ambulans eller räddningstjänst.

Akuta sociala problem

Vid akuta sociala problem får du hjälp här: sociala jouren.

Polisen

För ärenden som inte är akuta når du polisen på telefonnummer 114 14.  Läs mer på polisens webbplats.

Sjukvårdsrådgivning

Om du behöver råd kring sjukdomstillstånd som inte är akuta, ring sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Läs mer på 1177.se.

Så kommunicerar kommunen

Vid allvarlig händelse eller kris kommer kommunen att publicera information här på webbplatsen, som nyheter och kortare krismeddelande som syns på alla våra sidor. Vi har även vårt konto på Facebook som komplement. Dessutom har kommunen och andra myndigheter möjlighet att sända ut meddelanden via Sveriges Radio P4 Malmöhus, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Kontakt och information vid krishändelser

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten används när allmänheten behöver varnas, till exempel vid stor brand eller gasutsläpp. Varningen går ut som en utomhussiren, och även via tv, radio och telefon. Här kan du läsa mer om viktigt meddelande till allmänheten.

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nationella krisnummer där du kan få information om större händelser. Du kan också lämna egna upplysningar här. På www.krisinformation.se kan du läsa mer om 113 13.

Webbplatsen www.krisinformation.se

Webbplatsen www.krisinformation.se är myndigheternas gemensamma webbplats för kriskommunikation.

Krisapp i mobilen

Krisinformation.se har också en app för mobiler. Här kan du få varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du kan också prenumerera på VMA och se checklistor för hur du kan förbereda dig för strömavbrott och andra händelser.

Sociala medier

Här får du information om händelser i Hörby kommun, till exempel vattenläckor eller problem med vattenförsörjningen.

Vid särskilda händelser sprids nyheter och information snabbt på sociala medier. Då är det viktigt att vara uppmärksam och medveten om att risken för falska rykten och felaktig information är stor. Var kritisk och undvik att själv dela falska rykten och felaktig information.

Radio

Slå på Sveriges Radio P4 Malmöhus för att få mer information om du hör ett VMA. Sveriges Radios lokala kanaler har som uppdrag att sända ut information vid en kris. Sändningarna kan avbrytas med VMA om det är omedelbar fara för liv, egendom eller miljö. Se till att ha batterier hemma om det uppstår en kris, så att du kan lyssna på radio.

Text-tv

På text-tv sidan 100 hittar du information om det har gått ut ett VMA. På sidan 599 kan du läsa samma text som läses upp i radio.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.