Kommunens beredskap

Alla kommuner ska vara beredda på att hantera kriser och extraordinära händelser. Här kan du läsa mer om krisberedskapen i Hörby kommun.

En extraordinär händelse är en händelse som innebär att de viktiga samhällsfunktionerna störs eller riskerar att störas. Vid extraordinära händelser i fredstid är det krisledningsnämnden som ansvarar för kommunens insatser. Krisledningsnämnden består av kommunens arbetsutskott, och får fatta beslut om vad som ska göras. Om det skulle inträffa en extraordinär händelse i kommunen är krisledningsnämnden krisledningsgrupp tillsammans med ledande tjänstemän. Även kommunens förvaltningar ska ha planer för svåra nödsituationer.

Trygghetsplatser

Det finns 12 stycken trygghetsplatser i kommunen. I händelse av kris kan du bege dit dit för att få service. På trygghetsplatserna kan du också få information, och de kan också användas som värmestuga. Sex av platserna kan också koppla in reservkraft.

De 12 trygghetsplatserna är:

 1. Frostaskolan
 2. Lågehallarna/Källhaga
 3. Hörby FF:s lokal
 4. Älvdalsskolan
 5. Hörbyhallen
 6. Gatukontoret/förskolan Gnistan
 7. Gymnastiksal Ludvigsborg
 8. Killhults skola
 9. Långaröds skola
 10. De la Gardie skola i Västerstad
 11. Östraby skola
 12. Församlingshemmet Östra Sallerup.

Kristeam och krishantering

Om kommunen råkar ut för en stor olycka eller kris, kan en POSOM-grupp kallas in. Gruppen leds av kommunstyrelsen och finns till för att ge hjälp och stöd till drabbade och anhöriga. Här kan du läsa mer: Kristeam och krishantering

Höjd bereskap

Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.