Budget

Hörby kommuns budget är det viktigaste styrdokumentet för kommunens styrelse och nämnder. Här anges hur kommunens pengar ska fördelas till de olika verksamheterna, och vilka mål och riktlinjer kommunen ska följa.

Kommunens intäkter uppgår till ca 1 130 miljoner kronor. Kommunalskatten är den största inkomstkällan och varje år får Hörby kommun in ungefär 894 miljoner kr i skattepengar från kommuninvånarna. Utöver detta tillkommer ca 235 miljoner kr i verksamhetsintäkter, exempelvis avgifter för tjänster som barnomsorg, äldreomsorg och vatten och avlopp.
Större delen av skattepengarna går till skola, vård och omsorg, men även övrig verksamhet.

Nedan kan du se hur 100 kr i kommunalskatt i Hörby fördelas
34,56 krHälsa, vård och omsorg
34,28 krFörskola, grundskola och särskola
8,63 krGymnasieskola inkl vuxenutbildningen
3,81 krKultur och fritid
3,18 krTeknisk verksamhet
1,49 krRäddningstjänst
0,82 krPolitisk verksamhet
1,06 krBygg och miljö
2,37 krPensioner och facklig verksamhet
6,31 krKommunövergripande verksamhet
3,49 krKostnadskompensation

Kommunfullmäktige beslutar budgeten

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och hur de ska användas. Kommunfullmäktige beslutar varje år om en budget för kommunen för de kommande tre åren.

Nedan kan du se Hörby kommunens nuvarande budget och budgetarna från de senaste åren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.