Kommunens värdegrund

​Hörby kommuns värdegrund kan sammanfattas i sju värdeord som vart och ett beskriver ett förhållningssätt som gäller alla som representerar Hörby kommun.

Värdegrunden är antagen av kommunstyrelsen 2007-01-08.

Hörby kommuns värdegrund är framtidsinriktad. Vi ser Hörby som möjligheternas arbetsgivare och arbetsplats. Värdegrunden ger uttryck för ett synsätt som vi vill ska omfatta alla: beslutsfattare, chefer och medarbetare. Blir värdegrunden en bas i alla verksamheter blir vi en bra och attraktiv arbetsgivare.

Våra grundvärderingar

All verksamhet i Hörby kommun ska bygga på hög kompetens, arbetsglädje och serviceanda.

Vi tror på en helhetssyn där varje medarbetare känner ansvar för helheten i organisationen och att organisationen kan ge förutsättningar för att medarbetarnas resurser används på bästa sätt. Delaktighet och samverkan är viktiga förutsättningar för att åstadkomma ett bra resultat.

Utgångspunkten för vår syn på vår personal är en stark tilltro till de anställdas vilja och förmåga att göra ett bra jobb.

Bra ledarskap består av ett väl fungerande samspel mellan chef och medarbetare.
Våra ledare ska kunna kommunicera, vägleda och stimulera sina medarbetare. Som en hjälp till detta finns en chefs- och ledarpolicy.

Vi anser att det är viktigt att hålla samtalet levande!
Ledningens beteende skapar organisationens värdegrund.

Våra värdeord

Vår värdegrund kan sammanfattas i ett antal viktiga stödord som var för sig uttrycker ett förhållningssätt och skapar en gemensam värdegrund – en Hörbyanda.

Tillit

är att våga vara sig själv och att lita på varandra. Ärlighet, förtroende och att våga säga vad man vill.

Engagemang

är att våga pröva nya ideér, att känna delaktighet och samhörighet. Att gå in för det man gör, bry sig om andras arbete och visa intresse.

Empati

är att känna medkänsla och ha en god inlevelseförmåga. Att bry sig om och att försöka förstå andra människor.

Glädje

är att känna trivsel, kunna ge och ta och ha roligt tillsammans. Att kunna och våga skratta och att känna trygghet och gemenskap.

Kommunikation

är att prata med varandra, inte om varandra. Lyssna på varandra, vara tillåtande, ha dialoger och samtal och att samarbeta. Att känna öppenhet och ärlighet, vara tydlig och ha en öppen och rak kommunikation.

Respekt

är att respektera andras åsikter, ta hänsyn och följa fattade beslut. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Att hålla överenskommelser och att respektera allas lika värde.

Förändringsbenägenhet

är att vara nytänkande och våga pröva nya vägar. Att vara flexibel, se möjligheter och ändra det som inte är bra.

Vi ska ge hörbyborna service av hög kvalitet.

Det gör vi genom att se till att det finns tydliga och välkända mål för vår verksamhet.

Hög kompetens, arbetsglädje och serviceanda ska tillsammans med respekt, engagemang, empati, tillit, kommunikation och förändringsbenägenhet känneteckna och prägla vårt arbete och våra relationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.