Politiska partier, valresultat och mandatfördelning

Hörby kommun fick en ny politisk ledning från 1 januari 2019.

Mandatens fördelning efter valet 2018

Sverigedemokraterna (SD): 14
Socialdemokraterna (S): 6
Centerpartiet (C): 5
Liberalerna (L): 4
Moderaterna (M): 5
SPI Välfärden (SPI): 3
Kristdemokraterna (KD): 2
Miljöpartiet de gröna (MP): 1
Vänsterpartiet (V): 1

Val vart fjärde år

Vart fjärde år väljer Hörbyborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet.

Fullmäktige består av 41 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Hörby. Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige väljer sedan kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.