Priser kommunen delar ut

Hörby kommun delar årligen ut priser och stipendier. Här kan du läsa om hur du nominerar.

Senast den 31 oktober behöver vi dina nomineringar med tillhörande motivering.

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset uppmärksammar nya spännande projekt i Hörby kommun, som genom god arkitektur skapat mervärden i samhället och bidragit till att skapa unika livsmiljöer drivna av kreativitet.

Priset kan delas ut till enskild person, företag eller organisation/förening som uppfört en nybyggnad eller tillbyggnad. Byggnaden ska ha avslutats inom tre år från det att priset delas ut.

Byggnaden ska visa extra hänsyn och omsorg gällande utformning och materialval och vara en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur. Den ska visa på ett gott helhetsperspektiv där hänsyn tagits till stads- och landskapsbild och kvalitéerna som finns runt byggnaden.

Priset utgörs av en prissumma på 10 000 kr, en plakett att sätta upp på huset och ett diplom.

Nominera din kandidat genom att skicka en kort motivering, namn, adress och telefon på den du nominerar till: kommunen@horby.se. Ange ”Arkitekturpris” i ämnesraden.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset uppmärksammar projekt som bevarar och utvecklar befintliga bebyggelsemiljöer i Hörby kommun och som bidrar till att skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria för kommande generationer.

Det kan delas ut till enskild person, företag eller organisation/förening som utfört ett särskilt varsamt underhåll av en byggnad, en ombyggnad, en ändrad användning, en renovering och/eller en restaurering av befintlig byggnad. Priset delas ut för åtgärder som utförts med en särskild varsamhet och känsla för detaljer gällande form, materialval och kulör eller för en omsorgsfull förvaltning av en byggnad så att den ursprungliga karaktären bevarats.

Byggnadspriset utgörs av en prissumma på 10 000 kr, en plakett att sätta upp på huset och ett diplom.

Nominera din kandidat genom att skicka en kort motivering, namn, adress och telefon på den du nominerar till: kommunen@horby.se. Ange ”Byggnadsvårdspris” i ämnesraden.

Kulturstipendiet

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma insatser inom det kulturella området.

Nomineringen ska gälla en person, grupp eller förening bosatt eller verksam i kommunen, som bör ha gjort eller gör stora insatser inom kulturen i Hörby kommun. Politiker och tjänstemän som har kultur i sitt uppdrag bör inte få stipendiet

Stipendiet är på 10 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Årets kulturpristagare nominerar du via den här länken: http://fri.horby.se/bidrag/

Miljöpriset

Varje år delas miljöpriset ut till person, företag eller organisation som har gjort särskild goda insatser för miljön under året. Det kan vara en insats som har lett till en bättre miljö eller som förebygger eller begränsar skadlig inverkan på miljön.

Insatsen kan bland annat vara att ge information och utbildning, utveckla en produkt eller att arbeta aktivt med miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas ut varje år av kommunfullmäktiges ordförande vid fullmäktiges sista sammanträde för året.

Miljöpriset delas inte ut för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Nominera din kandidat genom att skicka en kort motivering, namn, adress och telefon på den du nominerar till: kommunen@horby.se. Ange ”Miljöpris” i ämnesraden.

Årets initiativ

Delas ut till en eller flera personer, en grupp, en förening eller en organisation som under det gångna året gjort en extra insats för Hörby och våra invånare.

Det kan vara en insats för utsatta grupper, arbete för ökad mångfald och delaktighet, ungdomsverksamhet eller verksamhet som främjar möjligheter att ta aktiv del i arbets- och samhällsliv.

Nominera genom att skicka en kort motivering, namn, adress och telefon på din kandidat till: kommunen@horby.se. Ange ”Årets initiativ” i ämnesraden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.