Tidigare pristagare

Här kan du läsa om miljöpristagarna från 1995 och fram till i dag.

2016 1: Dagliv verksamhet i Hörby kommun för ett miljöarbete som man kan se såväl i ett globalt som i ett lokalt perspektiv. Gruppen har till exempel tagit initiativ till och genomför insamling för att återvinna aluminium som i används som material i sjukvården.

2016 2: Göran Persson för att ha skapat hjälpmedel som alla kan använda i sin vardag. Dessa hjälpmedel ser till att avfall komprimeras och på detta sätt sparar miljön genom minskande transporter. Görans uppfinningar underlättar dessutom arbetsmiljön och minskar risken för skador.

2015: Lions Club Hörby för sitt förtjänstfulla arbete att under 60 år aktivt främjat återanvändning genom att samla in, sortera och sälja begagnade möbler, husgeråd, kläder och annat. Saker som annars hade slängts får därmed en ny chans vilket i förlängningen innebär en besparing på vår miljö.​

2014: Farhults By & Mossars samfällighetsförening för sitt förtjänstfulla arbete med att bevara den säregna naturen i våtmarksområdet i Farhult. Ett föredömligt exempel på hur man aktivt kan samverka och arbeta för att bevara naturen i sitt närområde.

2013: Helena N Olofsson för sitt arbete med Högalids Kulturvandring som förmedlar vidare värdefulla kunskaper om naturen och kulturlandskapet till deltagarna.

2012: Berith Cavallin för sitt mångåriga djupa engagemang och arbete för att återfå en livskraftig storkstam i Skåne.

2011: Långaröds skola för sin lovvärda vårstädning utmed vägarna i området. Ett arbete som visar på ett engagemang samtidigt som eleverna på ett praktiskt sätt lär sig att inte skräpa ner i vår natur.

2010: Bengt Hansson för sin långsiktiga satsning på både miljövänlig energi och energieffektivisering genom installation av solcellsanläggning i verksamheten Hörby lågprisaffär. Vidare återvinning av värme från butikslokalen samt utbyte av traditionella lysrörsarmaturer mot LED-armaturer.

2009: Inga-Lill Servin Jarl för att tidigt insett den miljö- och hälsomässiga aspekten med de kemikalier som används inom traditionell hårvård. Som utbildad ekologisk frisör har hon i sin verksamhet helt övergått till ekologiska/naturliga behandlingar.

2008: Ludvigsborgs Smide o Mek. för ett miljötänkande utöver det vanliga som genomsyrar verksamheten. Owe Ohlsson har genom enkla medel och egenkonstruerade installationer undanröjt alla de olägenheter som annars omger en verkstadsindustri.

2007: Sigurd Nilsson för sitt exemplariska mångåriga naturvårdsengagemang att med hjälp av röjning och slåtter återställa floran i ekhagen i anslutning till Askeröds by.

2006: John Larsson för att på eget initiativ, med inlevelse, engagemang och handlingskraft, utan egenintresse, ledde ett arbete, att tillsammans med några skollovslediga ungdomar rensa Hörbyån genom Hörby ifrån skräp och skrot under ett par sommarveckor.

2005: Priset delades inte ut.

2004: Curth Svensson för sitt mångåriga och tillika föredömliga ideella naturvårdsarbete inom Hörby kommun.

2003 1: Ingrid Olsson, Jonas Crona och Kristina Hansson, Cirkusborgen Georgeshillsskolan, för att på ett intressant, roligt och engagerat sätt lär barnen att vara rädda om vår miljö och natur. Kunskap som får en vidare spridning då barnen tar den med sig hem till familj och kamrater.

2003 2: Mats och Jill Svensson för att i sin lantbruksverksamhet föredömligt förenat miljövänlig mjölkproduktion med hög etisk standard och god lönsamhet.

2002: Bröderna Anderssons Åkeri & Gräv AB för arbetet med återanvändning av asfalt vilket innebär lägre kostnader, men framförallt mindre utnyttjande av våra naturresurser.

2001: Nils-Olof Olsson för sina fina naturvårdsinsatser i Hörby tätort där han hållit flera områden fria från sly och ogräs, och förvandlat partier vid bland annat Källhaga till vilda vackra blomsterängar.

2000: Markägarna i Östenstorp/Gunnarp som deltagit i projektet ”Uthålligt skogsbruk byggt på landskapsanalys i lokal samverkan”.

1999 1: Stig-Erik Tötterström för strävan att minimera påverkan på miljön i sin tandläkarpraktik, bland annat genom att sluta använda amalgam som fyllningsmedel samt investerng i digital röntgenteknik.

1999 2: Gudrun Olander och Helene Olsson för deras goda vilja och nedlagda arbete med att uppmärksamma miljö- och hälsoproblemen vid Trollbäckens förskola.

1998 1: Indus Tvätten AB för dess framsynta arbete med att införa ny miljöförbättrande teknik i verksamheten.

1998 2: Elsa & Bertil Larsson, Lustgården i Henset, för deras insatser för att bevara ursprungliga kulturmiljöer med dess flora och fauna.

1997 1: All Fix gruppen för deras arbete med att informera, inspirera och lära ut hur man sorterar sopor och varför det är viktigt. Gruppen arbetar inom omsorg, habilitering och ute på företag.

1997 2: Skånemejerier ekonomisk förening för deras arbete med miljöförbättringar inom företaget och att på ett föredömligt infört ett miljöledningssystem som lett fram till miljöcertifiering enligt ISO 14000 och miljöregistrering enligt EMAS.

1996: Hörby Bilplåt & Billackering för aktivt arbete med att minska lösningsmedelsanvändningen, och även praktiskt tillämpat möjligheten att renovera och laga plastdetaljer till fordon.

1995: Lennart och Brita Isaksson för att under många år bedrivit lantbruksverksamhet så att den biologiska mångfalden gynnas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.