Stipendier och stiftelser

Stipendier och stiftelser

Hörby kommun delar ut stipendier och medel från stiftelser som privatpersoner, föreningar eller andra organisationer kan ansöka om pengar från.

Ulla och Bo Rignell Anderssons stiftelse

Ulla och Bo Rignell Anderssons stiftelse för cancersjuka eller handikappade barn under 18 år folkbokförda i Hörby kommun.

Skicka med följande handlingar tillsammans med ansökningsblankett:

  • Blankett – bidragsansökan
  • Läkarintyg med originalunderskrift
  • Personligt brev/kuratorsutlåtande
  • Familjebevis med vårdnadshavarens personnummer (beställs hos Skatteverket)

Välkommen in med er ansökan så tittar vi på den/bedömer vi den.

Exempel på vad stiftelsen kan

bevilja bidrag för:

  • Omkostnader i samband med cancersjukdom
  • Rehabilitering med behandlande syfte
  • Olika former av terapi
  • Rekreationsresa
  • Anpassade hjälpmedel
  • Sysselsättningsåtgärder

Vad är ett stipendium?

Stipendium är en form av penninggåva som delas ut till de ansökande. Till skillnad från ett pris, som brukar utdelas som belöning, brukar stipendier vara avsett till någon framtida utgift och öronmärkt till ett specifikt ändamål. Stipendiet kan finansieras antingen av kommunen eller av stiftelser som förvaltas av kommunen.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Om kommunen väljer att ta emot donationen är det kommunstyrelsen som därefter är ansvarig förvaltare. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för alla stiftelser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.