Att begära ut en allmän handling

Om du vill begära ut en handling kan det vara bra att veta vad som händer efter att du lämnat in din begäran.

Om du vill begära ut en allmän handling kommer vi inte att fråga dig vem du är eller varför du vill begära ut den. Däremot måste vi fråga om du begär ut handlingar som är belagda med sekretess.

Det är viktigt att du preciserar vad du vill ha, till exempel med diarienummer. Det gör det lättare för oss att lämna ut handlingen.

Snabb hantering

Hörby kommun tar ingen avgift för att lämna ut kopior på handlingar under 10 sidor. Du hittar de aktuella avgifterna för andra utskrifter under ”Avgifter” på den här sidan. Att få handlingar mejlade till sig kostar ingenting.

Om du besöker kommunen och begär att få ta del av handlingar ska du kunna få ut handlingen samma dag, eller få besked om att du inte har rätt att begära ut den. Om du har begärt ut ett mer omfattande material får beskedet dröja några extra dagar. Det gäller även om kommunen behöver ta ställning till att handlingen är allmän och offentlig.

Om du mejlar eller ringer och begär ut handlingar som innehåller personuppgifter kan vi inte mejla dem till dig. I stället skickar vi dem med brev med postförskott.

Möjlighet att överklaga

Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet framgår hur du går tillväga för att överklaga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.