Nämndernas mötestider 2019

Nedan finns datum och tider för nämndernas sammanträden. Endast kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Klicka på nämnden eller utskottets namn för att se vilka dagar det är möten.

Kommunfullmäktige (öppet för alla)

Mötena börjar klockan 18.00 i Hörbysalen. Hit är du välkommen för att följa debatterna och se när besluten tas. Gå in via stora entrén och ta till vänster för att komma till fullmäktigesalen.

Mötesdagar

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 2 och 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Kommunstyrelsen

Mötena börjar klockan 14.00

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 11 mars
 • 8 april
 • 13 maj
 • 3 juni
 • 19 augusti
 • 9 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 2 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Mötena börjar klockan 08.30

 • 17 och 30 januari
 • 13 och 27 februari
 • 13 och 27 mars
 • 10 och 24 april
 • 8 och 22 maj
 • 12 juni
 • 14 och 28 augusti
 • 18 september
 • 2, 16 och 30 oktober
 • 6 och 20 november
 • 11 december

Barn- och utbildningsnämnden

Mötena börjar klockan 17.00

 • 15 och 29 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj utbildningsdag
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober utbildningsdag
 • 26 november
 • 17 december

Bygg- och miljönämnden

 • 8 januari klockan 14.00
 • 23 januari (heldag) klockan 9.00 – 16.00
 • 20 februari klockan 13.00
 • 27 mars klockan 13.00
 • 24 april klockan 13.00
 • 22 maj klockan 13.00
 • 19 juni klockan 13.00
 • 21 augusti klockan 13.00
 • 18 september (heldag) klockan 9.00 – 16.00
 • 16 oktober klockan 13.00
 • 13 november klockan 13.00
 • 11 december klockan 13.00

Bygg- och miljönämnden presidiet

 • 14 januari klockan 9.00 – 11.00
 • 11 februari klockan 9.00 – 11.00
 • 18 mars klockan 9.00 – 11.00
 • 12 april klockan 9.00 – 11.00
 • 13 maj klockan 9.00 – 11.00
 • 10 juni klockan 14.00 – 16.00
 • 13 augusti klockan 13.00 – 15.00
 • 09 september klockan 9.00 – 11.00
 • 7 oktober klockan 9.00 – 11.00
 • 4 november klockan 9.00 – 11.00
 • 2 december klockan 9.00 – 11.00

Kultur- och fritidsnämnden

Mötena börjar klockan 16.00

 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 21 maj utbildningsdag
 • 11 juni
 • 17 september
 • 8 oktober utbildningsdag
 • 12 november
 • 10 december

Socialnämnden

Mötena börjar klockan 17.00

 • 10 och 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Socialnämndens arbetsutskott

Mötena börjar klockan 08.00

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 5 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Tekniska nämnden

Mötena börjar klockan 09.00

 • 24 januari
 • 28 februari – 1 mars  budget- och planeringsdagar
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 19 juni
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Tekniska nämnden presidiet

Mötena börjar klockan 09.00

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 10 juni
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.