Nämndernas mötestider 2020

Nedan finns datum och tider för nämndernas sammanträden. Endast kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Klicka på nämnden eller utskottets namn för att se vilka dagar det är möten.

Kommunfullmäktige (öppet för alla)

Mötena börjar klockan 18.00 i Hörbysalen. Hit är du välkommen för att följa debatterna och se när besluten tas. Gå in via stora entrén och ta till vänster för att komma till fullmäktigesalen.

Mötesdagar

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 21 december

Kommunstyrelsen

Mötena börjar klockan 14.00

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 16 mars
 • 14 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 17 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Mötena börjar klockan 08.30

 • 15 och 29 januari
 • 19 februari
 • 4 och 18 mars
 • 1, 17 och 29 april
 • 13 och 27 maj
 • 10 juni
 • 18 augusti
 • 2, 16 och 30 september
 • 14 och 28 oktober
 • 11 och 25 november
 • 9 december

Barn- och utbildningsnämnden

Mötena börjar klockan 17.00

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj utbildningsdag
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober utbildningsdag
 • 24 november
 • 15 december

Bygg- och miljönämnden

 • 22 januari klockan 13.00
 • 19 februari (heldag) klockan 09.00 – 16.00
 • 25 mars klockan 13.00
 • 22 april klockan 13.00
 • 20 maj klockan 09.00
 • 17 juni klockan 13.00
 • 19 augusti klockan 13.00
 • 16 september (heldag) klockan 09.00 – 16.00
 • 14 oktober klockan 13.00
 • 11 november klockan 13.00
 • 9 december klockan 13.00

Bygg- och miljönämnden presidiet

 • 14 januari klockan 9.00 – 11.00
 • 11 februari klockan 9.00 – 11.00
 • 18 mars klockan 9.00 – 11.00
 • 12 april klockan 9.00 – 11.00
 • 13 maj klockan 9.00 – 11.00
 • 10 juni klockan 14.00 – 16.00
 • 13 augusti klockan 13.00 – 15.00
 • 09 september klockan 9.00 – 11.00
 • 7 oktober klockan 9.00 – 11.00
 • 4 november klockan 9.00 – 11.00
 • 2 december klockan 9.00 – 11.00

Kultur- och fritidsnämnden

Mötena börjar klockan 17.00

 • 11 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj utbildningsdag från klockan 13.00
 • 9 juni
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 8 december

Socialnämnden

Mötena börjar klockan 17.00

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 29 april
 • 28 maj
 • 17 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Socialnämndens arbetsutskott

Mötena börjar klockan 08.00

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 4 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Tekniska nämnden

Mötena börjar klockan 08.15

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 26 mars nämndsmöte, budget- och planeringsdagar klockan 08.15 – 15.00
 • 23 april
 • 19 maj
 • 17 juni
 • 17 september
 • 15 oktober nämndsmöte, uppföljningsdag för budget- och planerngsdag
 • 12 november
 • 10 december

Tekniska nämnden presidiet

Mötena börjar klockan 08.00

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 17 mars
 • 14 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.