Val 2022

Två händer lägger ner ett papper i en låda.

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Sverige.

Allmänna val genomförs vart fjärde år. I år börjar förtidsröstningen den 24 augusti. Röstkorten, som visar vilka val du har rösträtt till, skickas ut cirka tre veckor före valdagen. För personer som inte kan ta sig till vallokalen finns även möjlighet att rösta via ombud.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla val. Sedan finns det också särskilda regler för valet till riksdagen och för valen till regionfullmäktige och kommunfullmäktige:

Rösta till riksdagen

  • Svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Rösta till region- och kommunfullmäktige

  • svensk medborgare och folkbokförd i regionen, kommunen eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare på Island eller i Norge och vara folkbokförd i regionen, kommunen eller
  • medborgare i något annat land eller statslös, och ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt vara folkbokförd i regionen eller kommunen.

Alla som har rösträtt får ett röstkort. Senast den 24:e augusti ska du ha fått ditt röstkort till din folkbokföringsadress.

Valsäkerhet

Det är Valmyndigheten som ansvarar för både förberedelse och genomförande av allmänna val. Valmyndigheten ansvarar också för röstlängder och röstkort. Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?